Légzésvédelem

LÉGZÉSVÉDŐK, légzőmaszk, légző álarc, légzésvédelem

Az emberi szervezetre káros összetételű anyagok belégzésének következménye köhögés, irritáció, gyulladás, nehézlégzés, légszomj, mérgezés, tüdőbetegség, szervi károsodás, rák kialakulása vagy akár azonnali halál is lehet, ezért fontos a munkahelyi légzésvédelem. A részecskék és gázok elleni, légzőszerveket védő eszközöket a környezeti levegőt tisztító szűrő típusú, illetve szállított levegős rendszerű (izolációs) légzésvédő készülékek alkotják.
A szűrő típusú védőeszközök részecskeszűrők, gázszűrők vagy az előbbiek kombinációi lehetnek, melyek mechanikai és elektrosztatikus vagy kémiai szűrőelven működnek. Ezek oxigénhiányos (17 tf% alatti) vagy szellőzés nélküli zárt légtérben, illetve szaglással nem érzékelhető, ismeretlen vagy a megengedettnél nagyobb koncentrációjú szennyező anyagok esetében nem használhatók. Az izolációs típusú védőeszközök két csoportja a szabad mozgást engedő, időben korlátozott használatú palackos sűrített levegős készülékek, és a korlátozott mozgásterű, egész napos munkavégzést lehetővé tevő, kiépített hálózati csatlakozású nyomólevegős készülékek.

SPASCIANI légzésvédő eszközök a Better & Better Bt. kínálatában itt.

LÉGZÉSRE VESZÉLYES ANYAGOK

Anyag Leírás Használható légzésvédő
Porok Durvább, finomabb szilárd részecskék Részecskeszűrő maszkok, fél- és teljesálarcok, izolációs készülékek
Köd, permet Anyagok elporlasztásakor keletkező folyékony részecskék Részecskeszűrő maszkok, fél- és teljesálarcok, izolációs készülékek
Gőzök Anyagok párolgásakor, hevítésekor keletkező légnemű közeg a kritikus hőmérséklet alatt Aktívszenes részecskeszűrő maszkok, fél- és teljesálarcok, izolációs készülékek
Gázok Szilárd vagy folyékony anyagokból kémiai és égési folyamatok során, a kritikus hőmérséklet felett keletkező légnemű halmazállapot Fél- és teljesálarcok, izolációs készülékek (vannak olyan gázok, ahol kizárólag
utóbbiak nyújtanak védelmet)

KÜLÖNBÖZŐ TEVÉKENYSÉGEKHEZ JAVASOLT SZŰRŐOSZTÁLYOK

TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐ KOCKÁZATOK JAVASOLT VÉDELEM
hulladékkezelés
takarítás (pl. padlás, raktár)
– baktériumok, penész, gomba, irritáló szagok

– kvarc, atka

FFP2 + aktívszén

FFP2

csiszolás, vágás, forgácsolás őrlés – beton, kőpor

– fémpor, rozsda

– általános fapor

– keményfa por

– üveg, üvegszál, gyanta

– régi bevonatokból pl. ólom

– gipsz

FFP2
FFP2
FFP2
FFP2
FFP3**
FFP2
FFP2
FFP1*
hegesztés, vágás – acél, cink, egyéb fémfüstök

– rozsdamentes acél, aluminum, fém porok, kvarc

FFP2 + aktívszén

FFP3

bontás, mentesítés – azbeszt, ólom

– korom

– cement

FFP3**
FFP2
FFP1*
szigetelési munkák – kőzetgyapot és üveggyapot hulladék FFP2
bányászat – szénpor, kvarc, kőzet FFP1***
rovar- és kártevőirtás – vegyszerek permete FFP2 + aktívszén
szemes termény előállítás – gabonapor, liszt

– homok, kvarc

– szárított növények pora (tea, fűszerek stb.)

– növények pora

FFP1
FFP2
FFP1
FFP1
allergizáló anyagok – virágpor, állati szőr, penész, atka FFP2
fertőzésveszélyes munkák – vírusok

– baktériumok

FFP3
FFP2
városgazdálkodás, közlekedés – szmog, kvarc FFP2
textilipar – természetes és szintetikus szálak FFP1

* magasabb koncentrációkban FFP2
** alacsony koncentrációknál FFP2
*** koncentrált szilikátok FFP2

FIGYELEM: A táblázat csak általános útmutatásra szolgál. A megfelelő légzésvédelem kiválasztásához feltétlenül
szükséges a levegőben lévő szennyező anyagok azonosítása, a koncentrációk meghatározása és az egészségügyi
határértékekkel történő összahasonlítása. Mindig figyelmesen olvassa el a használati tájékoztatót is!

SZŰRŐ OSZTÁLY ALKALMAZÁS HATÁRA A NPK-P/PEL VÉDELEM
FFP1 4 x por és aeroszol alacsony koncentrációban
FFP2 12 x por és aeroszol közepes koncentrációban
FFP3 50 x por és aeroszol magas koncentrációban

NPK-P a szennyező anyagra vonatkozó legnagyobb megengedhető koncentráció értéke
PEL a szennyező anyagra vonatkozó megengedett expozíciós határték

Kiegészítő jelölések

D Porterhelésnek, eltömődésnek a légzési ellenállás függvényében jobban ellenálló, ezért hosszabb ideig használható szűrő (dolomitporos vizsgálat minden többször használható részecskeszűrőnél)
VO Szerves gőzök és szagok elleni védelem a maximális koncentrációs határérték alatti szintig
GA Savas gőzök és gázok elleni védelem a maximális koncentrációs határérték alatti szintig
R Egy műszak után is újra felhasználható részecskeszűrő félálarc
NR Egy műszakos (8 órás) maximális használati idejű részecskeszűrő félálarc

EH – expozíciós határérték: adott légszennyező anyag olyan megengedett legnagyobb koncentrációja, amely rendszeres, egész napos munkavégzés esetén sem okoz egészségkárosodást. A névleges védelmi tényező az adott munkahelyre vonatkozó viszonyszám, ami megmutatja, hogy a részecskeszűrőt az egészségügyi vagy expozíciós határérték hányszorosáig lehet használni. A teljesálarcok viselésekor a jobb arctömítés és alászívás hiánya miatt ez a tényező magasabb (P2-nél 16-szoros, P3-nál 200-szoros).
Az EN 149:2001+A1:2009 kiegészítő szabványelőírás szerint, a védőeszközön fel kell tüntetni az „NR” (non-reusable – nem használható fel újra), vagy az „R” (reusable – újra felhasználható) jelöléseket. Ha a terméken az „NR” jelölés szerepel, akkor a maszknak a már megszokott egy műszak, vagyis 8 óra a maximális használhatósági ideje. A szabvány által előírt terheléses tesztet teljesítő, „R” jelölésű félálarcok alkalmasak a műszak utáni újbóli felhasználásra, amíg légzési ellenállásuk megfelelő. Ennek alapfeltétele a tökéletes illeszkedés felvételkor, és a használat előtti és utáni megfelelő módon való tárolás (saját csomagolásban, száraz, tiszta körülmények között, sértetlenül). Az eltelt időtől függetlenül természetesen minden légzésvédőt, akár korlátozott használhatóságú, akár újra felhasználható, a légzési ellenállás megnövekedésével haladéktalanul cserélni kell.

SPASCIANI légzésvédő eszközök a Better & Better Bt. kínálatában itt.

Spasciani gyártói oldal itt.

GÁZSZŰRŐK TELJESÍTMÉNYSZINTJEI

Szűrőosztály Gáz-, gőzkoncentráció
1-es 0,1 tf% (1.000ppm) a károsanyag megengedett maximális koncentrációja
2-es 0,5 tf% (5.000ppm) a károsanyag megengedett maximális koncentrációja
3-as 1,0 tf% (10.000ppm) a károsanyag megengedett maximális koncentrációja

GÁZSZŰRŐK JELÖLÉSE ÉS ALKALMAZÁSI TERÜLETE (EN 141, EN 14387)

Típus betűjele Színkód Osztály
(a gáz koncentrációja szerint)
Alkalmazási terület
A barna 1 vagy 2 vagy 3 65 °C fölötti forráspontú szerves gázok, gőzök ellen – pl: toluén, benzin, xilén, sztirén, terpentin, ciklohexán, szén-tetraklorid, triklór-etilén, izobutil-alkohol, etil-alkohol, etil-acetát, metil-eti-keton, dimetil-formamid, fenol, acetonitril stb.
B szürke 1 vagy 2 vagy 3 Szervetlen gázok és gőzök ellen, kivéve a CO-t – pl. klór, klórdioxid, foszforsav, cianid vegyületek, bróm, halogének, TNT
E sárga 1 vagy 2 vagy 3 Kéndioxid és egyéb savas gázok, gőzök ellen – pl. citromsav, propionsav, hangyasav
K zöld 1 vagy 2 vagy 3 Ammónia és szerves amin származékok ellen – pl. etil-amin, metil-amin, dietil-amin
Különleges szűrők
NO-P3 kék-fehér Nitrogén-oxidok, salétrom-oxid ellen (csak egyszeri használatra)
HG-P3 vörös-fehér Higanygőz, klórgáz ellen (leghosszabb használati tartama 50 óra)
CO-P3 fekete-fehér Szénmonoxid ellen (legfeljebb 20, 40 vagy 60 percig)
AX barna 65 °C alatti forráspontú szerves vegyületek ellen (max. 20-60 percig)
SX ibolya Vizsgálatok által külön meghatározott anyagok ellen

A 300 g-nál nehezebb szűrőt nem lehet közvetlenül a félálarchoz csatlakoztatni, míg az 500 g-nál nehezebbet közvetlenül már a teljes álarchoz sem lehet. Az ilyen szűrőbetéteket külön tömlővel szükséges az álarcokhoz kapcsolni, és fel kell szerelni egy mozgathatóságot elősegítő eszközzel (pl. derékra vehető, szűrt levegős készülék).

A LÉGZÉSVÉDŐKRE VONATKOZÓ FŐBB SZABVÁNYOK:

EN 136 Teljes álarcok
EN 137 Nyitott rendszerű nyomólevegős készülékek teljes álarccal (EN 14435: félálarccal)
EN 138 Friss levegős készülékek teljes- és félálarccal vagy csutorakészlettel
 EN 140  Félálarcok és negyedálarcok
 EN 141, EN 14387  Gáz- és kombinált (gáz+részecske) szűrők
 EN 143  Részecskeszűrők
 EN 145  Zárt rendszerű, sűrített oxigénes (-nitrogénes) készülékek
 EN 149  Részecskeszűrő félálarcok
 EN 404  Szűrős önmentő készülékek szén-monoxid ellen (menekülő kámzsák)
 EN 405  Szelepes félálarcok gázok és/vagy részecskék ellen (kombinált félálarcok)
EN 12941 Szűrt levegős, rásegítéses készülékek sisakkal vagy kámzsával
EN 14683 Sebészeti maszkok

INFLUENZAJÁRVÁNYOK ELLENI LÉGZÉSVÉDELEM

A közelmúltban többször felmerült annak veszélye (SARS, madár- és sertésinfluenza), hogy az állatok közt terjedő- és az emberi influenza vírusok genetikai állományának kombinálódásával új, rendkívül magas megbetegítő képességű (patogenitású) humán influenza altípus alakul ki, az egész világra kiterjedő járványt (pandémiát) okozva.Ennek megakadályozására a járványügyi intézkedések megtétele (monitoring rendszer működtetése, állat-és humánegészségügyi, valamint higiéniai szabályok betartása, megfelelő vakcinák, szérumok előállítása) mellett szükséges az egyéni, elsősorban légzésvédő eszközök használata. Mivel az influenzavírusok az élő szervezet sejtjeinek 20-300 nanométer (10-6 mm) nagyságú élősködői, az ennek megfelelő FFP2 és FFP3 egyszer használatos részecskeszűrő maszkok (EN149:2001) viselése ajánlott a gyaníthatóan fertőzött betegekkel érintkezők számára. Az FFP3 álarc nagyobb védelmi képességgel bír, de a légzésvédő viselésének módja és időtartama (illeszkedése, cseréje) legalább olyan fontos védelmi tényezők.
Az FFP2 kilégzőszelepes változata komfortosabb, a szelep nélküli kivitel a fertőzött páciensek esetén a vírus továbbadását is akadályozza. Utóbbi veszélyt csökkentik az egészségügyi, sebészeti maszkok (EN14683:2005: baktériumszűrés hatásfoka > 98%, légzési ellenállás < 3mm/H2O/cm2) is.

SPASCIANI légzésvédő eszközök a Better & Better Bt. kínálatában itt.

munkavédelmi termékek információ és rendelés
+36-30-221-65-17