Elsősegély Megoldások

Megoldások a biztonságos munkahelyi környezet kialakításához

A munkahelyi balesetek a gazdaság valamennyi ágazatát érintik. Mind a munkavállalók egészsége, mind a
zökkenőmentes termelési folyamat érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a balesetek megelőzésére,
illetve a megfelelő elsősegély biztosítására.
A megfelelő elsősegélynyújtó eszközök megléte nem csak jogszabályi kötelezettség, hanem élet is múlhat
rajta!

A magyar munkahelyi elsősegélynyújtás jogi vonatkozásai

 1. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
  Részletek:
  46.§ A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának,
  a munkavégzésből és a munkakörnyezetből származó hatások és egészségkárosító kóroki tényezők
  figyelembevételének, valamint a munka szervezésének megfelelően – biztosítani kell a munkahelyi
  elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek
minimális szintjéről

Részletek:

 1. § (1) Minden munkahelyen és műszakban a tevékenység és a munkafolyamatok veszélyességétől,
  illetve az ott dolgozók számától függően kialakított elsősegélynyújtó felszerelést vagy mentődobozt és a munkavállalók közül kiképzett, elsősegélynyújtásra kijelölt személy jelenlétét kell biztosítani. Egy vagy több elsősegélynyújtásra szolgáló – hordággyal is könnyen megközelíthető – helyiséget kell biztosítani ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja.
  (2) Az elsősegélynyújtó felszerelést, a mentődobozt és a tevékenységtől függően hordágyat, megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani.
  (3) Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról.
  (4) Az elsősegélyhelyeket és a hozzájuk vezető utakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni.
  (5) Az elsősegélynyújtó felszereléssel, az elsősegélynyújtó hely kialakításával és az elsősegélynyújtás
  megszervezésével kapcsolatos további követelményeket, valamint a kijelölt elsősegélynyújtók képzése, továbbképzése tekintetében az irányadó előírásokat külön jogszabály tartalmazza.

Elsősegély termékmegoldások

Szemkimosók, állomások
Szemet érő baleset esetén,
néhány másodpercen múlhat,
hogy elveszítjük-e alátásunkat,
vagy nem. Ezért a szemkimosó
folyadékhoz való gyors
hozzáférés sok esetben döntő
lehet mindenmunkahelyen,
ahol felmerülhet a baleset
veszélye.
Elsősegély állomások
Összeraktuk az
elsősegélynyújtáshoz
szükséges legfontosabb
termékeket. Felszerelheti a
munkahelye veszélyes
területeire, vagy akár a
mellék-helyiségekbe, a
kávézóba, vagy bárhová, ahol a
legnagyobb szükség van rá.
Elsősegély-felszerelések
Az átfogó és naprakész
elsősegélynyújtó felszerelés
minden vállalkozásnak része,
iparágtól függetlenül. Az
iparágtól és az alkalmazottak
számától függően megfelelő
elsősegély csomagra van
szükség.
Sebtapaszok, Ragtapaszok
Az elsősegély doboz
jólhasználható komolyabb
balesetek esetén, de kisebb
sérülések is történnek a
munkahelyeken minden nap.
A legtöbbször szerencsére
csak egy sebtapaszra van
szükségünk, így a munka
azonnal folytatódhat tovább.
Égési elsősegély
Speciális elsősegély termékek
kifejezetten az égési sérülések
gyors ellátására kifejlesztve.
Segítségükkel megelőzhető a
sérülések súlyosbodása és a
tartós bőrkárosodás.
Vészzuhany rendszerek
Iparág-specifikus megoldások:
A szemzuhanyok, szem- és
arczuhanyok, testbiztonsági
zuhanyok és biztonsági
zuhanykombinációk hatékony
elsősegélyt nyújtanak a
véletlenül kifröccsenő vagy
kiömlő vegyi anyagok, illetve
égési sérülések esetén.
Actiomedic
elsősegély
termékkatalógus

Letöltés
Cederroth
szemkimosó
termékkatalógus

Letöltés
Cederroth építőés
feldolgozóipari
termékkatalógus

Letöltés
Cederroth
élelmiszeripari
termékkatalógus

Letöltés
B-Safety
vészzuhanyrendszerek
termékkatalógus

Letöltés
Plum elsősegély
termékkatalógus

Letöltés