Zuhanás elleni védőeszköz szabvány és jelzések

LEESÉS ELLENI RENDSZEREK CÉLJA

• leesés előzetes megakadályozása, biztonságos csatlakozás a rögzítési ponthoz
• bekövetkezett zuhanás minél rövidebb távon, minél kisebb energiaátadással (megtartási rántás max. 6 kN) történő megállítása
• zuhanás után a bajbajutott megfelelő testhelyzetben tartása a mentésig

A MUNKAVÉGZÉS HELYE ALATT SZÜKSÉGES SZABAD ESÉSTÉR MEGHATÁROZÁSA

 zuhanásvédelem-jelölések A) a fix kikötési pont elhelyezése: az esés nagyságát csökkentendő, az előírás szerint
a használó felett kell lennie, megelőzve ezzel, hogy a leesés ellen védő eszköz a
testheveder bekötési pontja alá kerüljön.

B) a kötéllel ellátott energiaelnyelő hossza az összekötő elemekkel, karabinerekkel
együtt: a szabvány szerint legfeljebb 2 méter lehet

C) energiaelnyelő nyúlása a varratok felszakadása után: maximum 1,2 méter

D) a testhevederzet bekötési pontja és a használó talpa között a szabványban
meghatározott átlagtávolság 1,5 méter, ehhez célszerű még hozzáadni 20 centimétert, mely a testheveder bekötési pontjának elmozdulása a megtartási rántást követően.Összesen: 1,7 méter. Ha a használt testheveder hátsó bekötési pontjának van
hosszabbító toldaléka, erre rá kell számolni még 0,3 métert.

E) az esés megtartása után a talajtól való biztonsági távolság: 1 méter

 zuhanásvédelem-jelölések

 

A minimálisan szükséges szabad eséstér kiszámításához az alábbi adatokat kell figyelembe venni:
Amennyiben a használt rendszernek vezérelt típusú zuhanásgátló is része, akkor számítani kell az eszköz -szabványban 1 méternél rövidebbnek előírt fékútjára, valamint a hajlékony rögzített vezeték meghatározott (kb. 5 % körüli) mértékű nyúlására is. Tehát ilyen rendszerek alkalmazása esetén minél hosszabb a munkavégző személy felett lévő kötél, annál nagyobb szabad esésteret kell biztosítani a felhasználó alatt. A pontos távolságot a védőeszköz használati utasítása tartalmazza.

TESTHEVEDERZET FELVÉTELE

Hogyan vegyük fel a testhevedert szabályosan?

 

12 PONT A MAGASBÓL TÖRTÉNŐ ZUHANÁS ELLEN VÉDŐ RENDSZEREK HELYES HASZNÁLATÁHOZ:

1) Zuhanásgátló eszközt csak a magasban való munkavégzésre kiképzett, gyakorlattal rendelkező személy használhat.
2) A magasból történő zuhanás elleni védőeszköz egyszemélyes felszerelés csak egy ember biztosítását látja el.
3) A munkát végzőnek minden egyes használat előtt alaposan át kell nézni a felszerelés összes elemét:
• ellenőrizni kell, hogy minden alkotórésze helyesen működik-e, kompatibilis-e egymással, valamint megfelel-e az érvényes vonatkozó szabványoknak
• amennyiben bármilyen probléma merül fel valamely alkatrész állapotával kapcsolatban (pl. mechanikai-, vegyi-, hőhatás által okozott sérülés,
elhasználódás, korrózió, kopás esetén), a teljes felszerelést azonnal ki kell vonni a használatból, és felülvizsgálatra kell küldeni.
• tilos olyan védőrendszer alkalmazása, amelyben a felszerelés elemei egymás működését zavarják.
4) A zuhanásgátló rendszer minimum 15 kN statikus teherbírású, fix kikötési pontjának a használó felett kell lennie olyan módon kialakítva, hogy szándékos beavatkozás nélkül lehetetlen legyen a szerkezet leválása vagy szétkapcsolódása.
5) A munkavégző személy felett található munkakötélzet és csatlakozók hosszától függően kötelező a tájékoztatóban meghatározott nagyságú szabad esésteret biztosítani a munkaterület alatt, hogy a zuhanás során ne ütközzön a talajnak vagy valamilyen tárgynak.
6) A munkavégző személy vízszintes irányú elmozdulása esetén az őt biztosító állandó rögzítési pontú munkakötél függőleges iránytól való elhajlása
maximum 45° lehet.
7) Kötélpályán történő munkavégzés esetén két, egymástól függetlenül rögzített rendszert kell használni: egyiket a közlekedéshez és helyzetbeállításhoz, másikat az esetlegesen bekövetkező zuhanás megállításához.
8) A zuhanás elleni egyéni védőfelszerelést az első használatba vételtől számított minden 12. hónap után, a használatból kivonva, egy ellenőrző notifikált szervezet vagy a gyártó által végzett, szabványnak megfelelő időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni; meghatározott idő (5 év) elteltével ki kell vonni a használatból és a vonatkozó előírások szerint részletes gyártói felülvizsgálatra kell küldeni vagy meg kell semmisíteni.
9) A felszerelés bármilyen javítását, illetve a részletes gyártói felülvizsgálatot csak a gyártó vagy az általa meghatalmazott képviselő személy, szervezet végezheti.
10) A védőeszköz csak kitöltött, vezetett felülvizsgálati adatlap megléte esetén használható, mely adatlapot a magyar nyelvű tájékoztató tartalmazza, a védőfelszerelésre vonatkozó azonosító, használati, karbantartási, vizsgálati utasításokkal és adatokkal együtt. A védőeszközökön kötelezően feltüntetésre kerülő magyar nyelvű jelölések és információk elengedhetetlenek az előírásnak megfelelő, biztonságos munkavégzéshez.
11) Használat közben bekövetkezett zuhanás után a leesés ellen védő terméket azonnal ki kell vonni a használatból és le kell selejtezni.
A felhasználónak a védőeszközre vonatkozó minden említésre méltó eseményt dokumentálnia szükséges.
12) Magasban történő munkavégzés esetén szükség szerint alkalmazható mentési tervet kell készíteni.

LEZUHANÁS ELLENI VÉDELEMRE VONATKOZÓ és ALPINTECHNIKÁBAN HASZNÁLT SZABVÁNYOK

EN 353 – Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére.

EN 354 – Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Rögzítő kötelek

EN 355 – Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Energiaelnyelők

EN 358 – Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére. Övek a munkahelyzet beállítására, fékezésére és rögzítésére

EN 360 – Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Visszahúzható típusú lezuhanás gátlók

EN 361 – Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Teljes testhevederzet

EN 362 – Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Csatlakozók

EN 363 – Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Lezuhanás gátló rendszerek

EN 364 – Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Vizsgálati módszerek

EN 365 – Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. A használatra, a karbantartásra, az időszakos vizsgálatra, a javításra, a megjelölésre és a csomagolásra vonatkozó általános követelmények

EN 795 – Magasból való lezuhanás elleni védelem. Kikötő eszközök. Követelmények és vizsgálatok

EN 564 – Segédkötelek,

EN 565 – Hevederek,

EN 566 – Kötél és hevedergyűrűk,

EN 567 – Mászóeszközök, mászógépek,

EN 813 – Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Beülő hevederzet

EN 892 – Dinamikus hegymászó kötelek,

EN1891 – Kis nyúlású körszövött (félstatikus) kötelek,

EN 12278 – Csigák

Zuhanásgátló heveder jelzései Zuhanásgátló heveder jelzései

munkavédelmi termékek információ és rendelés
+36-30-221-65-17