Hegesztéskor használt egyéni védőeszközök, védőfokozatok, szabványok

A hegesztés különálló fém alkatrészek oldhatatlan, atomjaikat felhasználó kohéziós kötéssel való összeerősítése, mely a szerkezeti elemek anyagának megolvasztásával vagy azokhoz hasonló kémiai összetételű töltőanyag (hozaganyag) beolvasztásával történik. A kohéziós kapcsolat kétféleképp jöhet létre: a kötés helyén lévő anyagokat – a hozaganyaggal együtt – közös fémfürdővé olvasztják (pl. láng- és ívhegesztés), vagy más erőhatással létesítenek az elemek közötti molekuláris kapcsolatot (pl. sajtoló hideghegesztés). A hegesztéshez szükséges koncentrált hőhatást biztosító energia lehet gáz elégetéséből származó termikus (lánghegesztés), elektromos (ívhegesztés: elektródként használt fémpálca és a munkadarab összeérintésével húzott, azokat megolvasztó ívfény), sugárzásos (lézerhegesztés) vagy mechanikai forrású (dörzshegesztés).
A pálcákon lévő bevonat (vas-mangánoxid, rutil, cellulózos, stb.) stabilizálja az ívet és akadályozza az ömledék oxidációját. A védőgázas ívhegesztéskor a védőgáz (argon, hélium, szén-dioxid, stb.) célja az oxigén és a nitrogén kiszorítása, a hőhatásövezet keskenységének biztosítása.

LÉGZÉSVÉDŐK (EN141, EN143, EN149, EN138)

• egészségügyi határértékeken belül használatos aktívszenes részecskeszűrő maszkok (FFP2, FFP3) és betétes félálarcok (P2, P3) a hegesztett alkatrészek és a hozaganyag elpárolgott fémoxidjaiból álló hegesztési füstök ellen
• veszélyes anyagnak megfelelő szűrőbetétekkel (A, B, E, K, P2, P3) rendelkező félálarcok vagy frisslevegős pajzsok az esetlegesen felszabaduló ingerlő, mérgező gázok ellen (klór, kén-dioxid, foszfor, szén-dioxid)

SZEMVÉDŐK (EN175)

• infravörös és ibolyántúli káros sugárzások és az ezekkel járó, veszélyt jelentő hőhatás elleni fényszűrőüvegek, melyek fokozatát a hegesztési eljárás, a használt anyagok és az energiaforrás intenzitása határozza meg (pl. az ibolyántúli sugárzás erőssége a hegesztőáram erősségének négyzetével arányos 50A áramerősség fölött)

VÉDŐFOKOZATOK KÜLÖNBÖZŐ HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOKHOZ

Lánghegesztés
acetilén mennyisége liter/óra <70 70-200 200-800 800<
fényszűrőüveg fokozata 4 5 6 7
Lángvágás
oxigén mennyisége liter/óra 900-2000 2000-4000 4000-8000 8000<
fényszűrőüveg fokozata 5 6 7 8

Ívhegesztés

Hegesztőáram
nagysága
(Amperben)
5 10 15 20 30 40 60 80 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500 A
Bevonatos elektróda 9 10 11 12 13 14
 Fogyóelektróda CO2  10  11  12 13 14 15
 Fogyóelektróda keverékgáz, nehézfém  10 11 12 13 14
 Fogyóelektróda könnyűfém  10 11 12 13 14 15
 Volframel. argon
védőgázzal
9 10 11 12 13 14
 Ívgyalulás 10 11 12 13 14 15
 Plazmavágás (fémek és ötvözeteik) 11 12 13

HEGESZTŐ VÉDŐRUHÁZAT (EN ISO 11611:2008)

• az alapanyag és a varratok feleljenek meg az alábbi védelmi követelményeknek (1-es osztály):
• lángállóság: korlátozott lángterjedés felületi- és élgyújtással vizsgálva (A1+A2 /10s)
• 20 kW/m2 hőáramsűrűségű sugárzó hővel szembeni ellenállás (RHTI = 24°C hőmérsékletemelkedés /7s)
• megolvadt fém kismértékű fröccsenésével szembeni ellenállás (min. 15 db 0,5 g-os acélcsepp /1min.)
• megfelelő mechanikai tulajdonságok: anyag-szakítóerő (>400 N), varrat-szakítóerő (>225 N), tépőerő (>20 N)
• megfelelő elektrosztatikai tulajdonságok (elektromos ellenállás <105 Ω)

munkavédelmi termékek információ és rendelés
+36-30-221-65-17